බැංගලෝර් ඔොටී කොඩිකානල් ටුවර්

අප අමතන්න

සමහර දවස්වල පිටතට ගොස් සාමකාමී හා දැවැන්ත තැනක සිට පිටතට යාමට අවශ්ය නොවන්නේ කවුද? ඔබ ඇත්තටම ලස්සන කිරීමට නිවාඩු ගත කිරීමට ඇත්තටම කැමති අයගෙන් කෙනෙක් නම් ඔoti, කොඩිකානල් සහ බැංගලෝර්, නමුත් බංගලෝර් ඔොටී කොඩිකානල් සංචාර පැකේජය සියළුම ආශාවන් ගැන සැලකිලිමත් වන ලෙස ආරම්භ කිරීමට හෝ සැලසුම් කිරීමට කොහෙවත් නොදැනේ. වරක් මෙම වෙනස් ස්ථානයක සංචාරය කිරීම කාර්යයක් විය හැකිය, විශේෂයෙන් ඔබ ආරම්භකයකු නම්, කෙසේ වෙතත්, ඔබ සංචාරයේ ප්රීතිය අද්දැකීමට අවශ්ය. කවුද, කවුද? බංගලාදේශ ඔොටී කොඩිකානල් සංචාර පැකේජය මෙම සංචාරයෙන් හොඳම අත්දැකීම ලබා ගන්නා බවට සහතික වනු ඇත. ඔබ ප්රාග් ඓතිහාසික පොහොසත්කමක් සොයා ගත හැකි සංචාරයක් සහ ඔොටී සහ කොඩිකානල්ගේ දර්ශනීය සුන්දරත්වය දැක ගත හැකි චාරිකාවක් සොයන්නේ නම් සිහිනයක් සහිත සංචාරයක් හැරෙන්නට කිසිවක් නැත. බැංගලෝර් ඔොටී කොඩිකානල් චාරිකාව ඔබගේ හොඳම ගමන් පැකේජය වනු ඇත. සංචාරය කරන විධායකයින්ගේ කාලෝචිත හා ගුණාත්මක කේන්ද්රික සේවාව වන්නේ අපගේ සංචාරය වඩා හොඳයි. සංචාරය කරන විශේෂඥයින්ගෙන් ඔබගේ සංචාරය පුරා ඔබට හැකි සෑම ආකාරයකින්ම පුද්ගලාරෝපිත සහාය ඇතිව අපි නවාතැන් පහසුකම්, නරඹන්නන් සඳහා වාහන සහ මාර්ගෝපදේශ සපයන්නෙමු. ඔබගේ සංචාරය සැලසුම් කිරීම සඳහා ඇති පහසුම ක්රමය වන්නේ බංගලෝර් ඔයිටි කොඩිකානල් සංචාර පැකේජය තෝරා ගැනීමෙනි.

බැංගලෝර් (01 රාත්රී) - මයිසෝර් (01 රාත්රී) - ඔොටී (02 Nights) - කොඩිකානන් (02 Nights)

06 රාත්රි සංග්රහය: 036

ඩේන් 01: බංගලෝර්

බැංගලෝරයේ ගුවන්තොටුපලට පැමිණීම (පැමිණි විට හමුවීම සහ ආධාරය) හා හෝටලයට මාරු කිරීම. බංගලාදෝ නැරඹීම සඳහා දිවා ආහාරය සඳහා ලාලාජ් උද්භිද උද්යානය, කාබන් පාර්ක්, විදාතා සවුහා, බැංගලෝර් මාලිගය, ටයිඋ සුල්තාන් ග්රීස්ම ශාලාව, බුලර් කෝවිල සහ ශාන්ත පීට්රික්ස් පල්ලිය. බැංගලෝරයේ රාත්රී රැඳී සිටීම

DAY 02: බංගාලෝර් - මයිසූර් (140 KMS - 03 HOURS DRIVE)

උදෑසන ආහාරය හෝටලයෙන් පිටතට ගොස් මයිසෝර් වෙත පැමිණීමෙන් හෝටලයට ඇතුල් වීමෙන් පසුව. මයිසූර් නැරඹීම සඳහා දහවල් මංගල උත්සවය - බ්රින්ඩවන් උද්යානය, චාමිඩි හිල්ස්, මයිසෝර් වැව, මයිසෝර් සත්වෝද්යානය, මයිසෝ විනෝදය සහ ශාන්ත පීහිටිලේගේ පල්ලිය වෙත පැමිණෙන්න. මයිසූර්හි රාත්රී රැඳී සිටීම.

DAY 03: MYSORE - OOTY (180 KMS - 04 HOURS DRIVE)

උදෑසන ආහාරය හෝටලයෙන් පිටතට ගෙන ගොස් ඔොටී වෙත පැමිණීමෙන් හෝටලයට ඇතුල් වීමෙන් පසුව. විවේකයෙන් දවසක්. ඔотතිගේ රාත්රී රැඳී සිටීම.

DAY 04: OOTY

උතෝස් දර්ශනය සඳහා උදෑසන ආහාරය ලබා ගැනීමෙන් පසු උද්භීද උද්යාන, ඔටයි වැව, දොඩබෙත්ත පීක්, ලැම්බ්ස් රොක් හා කොඩනඩුගේ දර්ශන ස්ථාන බලන්න. ඔотතිගේ රාත්රී රැඳී සිටීම.

DAY 05: OOTY - කොඩිකානල් (260 KMS - 06 HOURS DRIVE)

උදෑසන ආහාරය පරික්ෂා කිරීමෙන් පසු කොඩිකානල් වෙත පැමිණීමෙන් පසු හෝටලයට පැමිණීම විවේකයෙන් දවසක්. කොඩිකානල්හි රාත්රී රැඳී සිටීම.

දින 06: කොඩිකානල්

කොඩිකානුවල් නැරඹීමට උදෑසන ආහාරය ලබා ගැනීමෙන් පසු කොඩායි ලෙයා, කොකර්ස් වෝක්, බ්රයිට් පාක්, ග්රීන් වැලි වීව් පයිප්, පිල්ලෑ රොක් සහ කුරින්ජි අන්දවාරාම විහාරය වෙත පැමිණෙන්න. කොඩිකානල්හි රාත්රී රැඳී සිටීම.

දිනය: 07: කොඩිකානල් - බංගාලෝරය (450 KMS - 08 HOURS DRIVE) වෙනත් කොයිම්බටෝ (265 KMS - 05 HOURS DRIVE)

උදෑසන ආහාරය සඳහා හෝටලයෙන් පිටත් වී බංගලාදෝ / කෝම්බටෝර් ගුවන්තොටුපලට යන්න.

නැවත ඇමතුමක් ඉල්ලන්න

අමතන්න අමතන්න

නැවතත් ඇමතුමක් ඉල්ලා සිටීමට පහත විස්තර ඇතුළත් කරන්න. හැකි ඉක්මනින් අපට ස්පර්ශ කිරීමට අපට හැකි වනු ඇත.